Mery Siemons
Secretaris
Ad Jacobs
Voorzitter
voorzitter@a4ddongen.nl
Wil van Nunen
Penningmeester
Angela Akkermans
Medailles / controle
Toinie van Rutten
Sponsoring / Promotie / sociale media
sponsoring@a4ddongen.nl
Bas Verbunt
Veiligheid
veiligheid@a4ddongen.nl
Esther Stoffels
tijdelijk geen functie